Viljestyrke, tavler og driftsledelse

– Hvordan tavler og driftsledelse understøtter viljestyrken (frit efter Roy Baumeister og John Tierney)

Af Lotte Lyng, Klart

For at opnå noget – både på arbejde og privat – skal vi kunne være vedholdne og få arbejdet gjort. Det kræver viljestyrke. Baumeister og Tierney har i et metastudie af viljestyrke, samlet en række forskningsmæssige resultater om, hvordan vi bedst bringer vores viljestyrke i spil til at opnå vores mål.

En central konklusion er, at faste rammer og gode vaner er vigtige, fordi de så at sige ”sparer” os for at forbruge af vores viljestyrken. Så har vi til hele dagen og til de svære opgaver.

Tavler og driftsledelse kan skabe en sådan fast ramme for opgaveløsningen, fordi de hjælper med at fastholde mål, planlægge arbejdet, følge op og understøtte teamsamarbejde. Rammen – tavler og driftsledelse – understøtter grundlæggende vores evne til at arbejde vedholdent og effektivt, og dermed styrker vi levering på kerneopgaven. Interessant ikke?!

Hvad er det så konkret, der ifølge forskningen virker og hvorfor?

Vi skal sætte mål og planlægge

  • Få og klare mål reducerer støj og ineffektivitet
  • Planlægning af arbejdet – på kort og mellemlang sigt – øger markant målopfyldelsen
  • Visuelt overblik over kommende opgaver og næste skridt sparer mental energi – hjernen bruger meget energi på at fastholde opgaver, der ikke er planlagt for
  • Stramme men realistiske tidsplaner modvirker, at tiden smuldrer væk
  • Svære opgaver/beslutninger skal udføres tidligt på dagen – her er viljestyrke mest intakt

Vi skal følge op løbende

  • Løbende opfølgning på opgaver og mål styrker vores levering – mennesket er selvbevidst og reagerer derfor på gruppens ’skam og anerkendelse’
  • Vedholdenhed og konsistens i opfølgning ændrer adfærd effektivt

Vi skal belønne ofte

  • Belønning af målopfyldelse motiverer – det er bl.a. det, der fastholder os i videospil

Vi skal understøtte velfungerende teams

  • Sociale fællesskaber øger viljestyrken til at opnå fælles mål

Vi skal rydde op!

  • Ordentlige og ryddelige rammer for arbejdet bevirker, at vi gør vi os mere umage

Tavler og driftsledelse er en effektiv ramme til at fastholde fokus og få opgaverne løst – også de svære. Tilsætter vi herudover en meningsskabende dialog på tavlemødet, er vi godt på vej til at sikre god trivsel og ”gøre det rigtige rigtigt”!

Genveje
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Kend jeres styringsudfordringer
Velkommen til Teamets Plan
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Tavlemøder og dialog – vejen til effektiv drift er brolagt med gode samtaler
Hvordan får vi gode tavlemøder, når mødet er virtuelt?
Nu er det bare blevet klart - Interview med en medarbejder