Velkommen til Procestavlen og Skabelonfunktionen i Klartboard

Mange er begejstrede for skabelonsfunktionen i Klartboard. Har I standardforløb / standardsprocesser med givne milepæle, opgaver, frister, etc, kan I oprette skabeloner for disse og dermed fastholde ensartetheden og effektive processer. Samtidigt kan I følge med status og fremdrift i Procestavlen.

I procestavlen kan I få svar på

  • Hvordan fordeler sagerne sig pr fase / procestrin?
  • Herunder: hvor mange er der, hvad er status på dem, fordeling pr medarbejder/kategori, mv
  • Hvilke sager skal I rykke på i dag/ denne uge for at holde ”kæden” i gang?

Relevant i teams med en eller flere kategorier af ensartede sager, der gennemløber længere proces – ofte med stop og ansvarsskift undervejs.

Vigtige designovervejelser

  • Hvad skal fremgå om sagen – fx frist, status?

Klartboard funktionalitet

  • Definer selv jeres procestrin/faser/kolonner
  • Opret skabelon til sagerne og få automatisk givet alle procestrin, tjeklister, opgaver, frister, etc
  • Flyt minikortene ved drag’n-drop
  • Med filtreringer og sorteringer kan I bevare overblikket, også når der er mange minikort i hver kolonne

Genveje
Læs også
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt, forløb, standardproces?
Hvordan tilføjer jeg en skabelon til mit forløb/projekt, standardproces?
Andre artikler
Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Gendan slettede forløb eller projekter
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Brug af ikke-fordelte opgaver
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Velkommen til Planlægningsrummet
Når vi er flere deltagere på samme opgave