Velkommen til Planlægningsrummet

Når du går ind ad døren til Planlægningsrummet, går du ind til projektets værksted. Det er her, du som projektleder kan styre dit projekt. Det er gjort let at hurtigoprette milepæle, opgaver og noter – og du kan vælge det overblik, der passer til netop jeres styringsbehov og projektmøde.

Planlægningsrummet består af to tavleelementer. En top-tavle og en bund-tavle.

Top-tavlen viser forløbet/projektets rammer og organisering – dvs. formål, leveranceliste, deltagere, frister, etc (flere muligheder).

Bund-tavlen viser forløbet/projektets operationelle del – dvs. milepælene og tilknyttede opgaver

Top-tavlen med projektets formål og status samt bund-tavle med tre faner

Hvad er vigtigt for jer at se – vælg mellem flere filtreringer

Det er i bund-tavlen dynamikken sker. Og for at bevare overblikket kan du vælge det overblik, der passer til situationen.

Du kan let navigere mellem tre faner: 

  1. Opgaver pr milepæl – altså fokus på projektets fremadrettede plan
  2. Opgaver pr deltager – altså fokus på arbejdsfordeling, belastning og prioritering
  3. Opgaver – altså fokus på kommende opgaver uanset milepæl og hvem

Under hver fane vælger du den filtrering, der passer til jer 

  1. Hurtiginddatering – her er du i arbejdstøjet og du opbygger dit projekt med milepæle og opgaver – lidt ligesom i excel arbejder du i kolonner og tilføjer opgavetitel, deltagere, frister, links, noter, etc
  2. Årshjul – her kan du se opgaverne på en tidslinje
  3. Planlagt næste 2/4/8 uger – ofte den relevante overblik i projektgruppemødet, fordi I ser frem på kommende uger
  4. Sorteret på status – hvor er der behov for handling
  5. .. + mange flere muligheder
Faste filtreringer du kan vælge mellem – sæt en nål i dine favoritter

Filtrering med Årshjul – viser opgaver, milepæle og faser i den valgte periode

Eksempel: Opgaver pr deltager sorteret på status
Genveje
Læs også
Hvordan opretter jeg et forløb/projekt, program?
Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?
Velkommen til Årshjulet
Andre artikler
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Hvordan opretter jeg en milepæl og tilknytter til projekt
Velkommen til Planlægningsrummet
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt, forløb, standardproces?
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt ud fra et eksisterende projekt
Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?
Brug af årshjul