Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen

Det er visionen for Forløbstavlen / Projekttavlen, at give et passende overblik over enhedens forløb / projekter, så I rettidigt kan skride ind med handling, når der er problemer med fremdrift, kvalitet eller ressourcer. 

 

Forløbstavlen eller Projektavlen … kært barn har mange navne. Som meget andet i Klartboard bestemmer I selv navngivningen. Det er det samme, vi taler om her.

 

Forløbstavlen viser et teams/kontors/afdelings/direktions/etc tilknyttede forløb

Det kan fx være projekter, komplekse sagsforløb, standardprocesser eller blot en større opgave, hvor det vil være godt at se delopgaverne i en sammenhæng

For hvert forløb kan I se:

 1. Næste milepæl
 2. Opgaver knyttet til næste milepæle
 3. Efterfølgende milepæle
 4. Status på tid, kvalitet og ressourcer
 5. … + en hel masse mere

I skal beslutte jer for, hvad I gerne vil se i tavlen. Det gør I ved at vælge mellem de faste filtreringer eller selv definere nye. Vælg det der vil være væsentlige input til en fornuftig dialog om status og mulige handlinger.

 1. Næste milepæl – meget relevant, når I har behov for bryde lange forløb ned I noget, I kan forholde jer til. Fint nok, vi tror, vi kan levere til tiden om 2 år – men leverer vi på næste milepæl?
 2. Opgaver knyttet til næste milepæle – kan være relevant i teamet, der er tættest på projektet, fordi I har behov for at se, hvad der ligger nedenunder næste milepæl.
 3. Efterfølgende milepæle – Ofte relevant, når Forløbstavlen anvendes mere overordnet fx på afdelingsniveau. Så kigger vi længere frem.
 4. Årshjul – en særlig kolonne der kan vise faser, milepæle og opgaver udlæst på en tidslinje, fx kommende 3, 6, 12 måneder
 5. Andre relevante kolonner – Når der er mange forløb – fx 100-vis – kan det være relevant at vise ansvarlig, fase, startdato eller fx slutdato i særskilte kolonner. Det gør det nemmere at sortere.

I vælger jeres filtrering ved tryk på pilen lige til venstre for tavlens titel midt på top-navigationen.

 

 

Fifs til brugen af Forløbstavlen

 • Alle steder du kan se et + kan du oprette et forløb/projekt, milepæl, opgave, etc
 • Alle nye forløb er default født med statusfarven grøn
 • Tryk på farven i minikortet for at skifte statusfarven
 • Tryk på værktøjskassen i minikortet, når du vil:
  • Fuldføre forløbet, milepælen eller opgaven
  • Tilføje Hånden oppe (når du har en bemærkning til tavlemødet)
  • Tilføje Stjerne
  • Emoji
  • Vil forstørre mini-kortet
  • Vil kopiere forløbet, milepælen eller opgaven
 • Tryk på minikortet for at åbne inddateringskortet. Her kan du ændre og tilføje oplysninger – fx frister, deltagere, etc
 • Når et projekt er markeret fuldført, vil det fortsat blive vist i tavlen med et flueben i 2 uger. Ønsker i at få udlæst alle fuldførte projekter for en relevant periode, f.eks. i året der gik, så vælg det i jeres filtrering.
 • Når en milepæl er markeret fuldført, vil milepælen ikke længere blive vist i forløbstavlen. Gå til Planlægningsrummet hvis I ønsker et samlet overblik over samtligt fuldførte og aktive milepæle.

Forløbstavlen indgår i et hierarki

Hvert eneste forløb / projekt har sin egen tavle – vi kalder det et Planlægningsrum. Her finder I et samlet overblik over projektets formål, deltagere, milepæle, opgaver, etc.

Samtidigt kan alle forløb / projekter samles i programmer. Det vil sige, at projekterne bliver del-projekter set under samme hat i form af et program.

Se video
Afspil video
Læs også
Velkommen til Planlægningsrummet
Andre artikler
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Hvordan opretter jeg en milepæl og tilknytter til projekt
Velkommen til Planlægningsrummet
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt, forløb, standardproces?
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt ud fra et eksisterende projekt
Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?
Brug af årshjul