Jeg er kæmpe fan - Interview med kontorchef

Rikke Kure Wendel er kontorchef og kort efter sin tiltrædelse konstaterede Rikke, at hun havde brug for et bedre overblik. Og Rikke stod ikke alene med denne erkendelse. I kontoret med ca. 30 medarbejdere var der en udtalt efterspørgsel i retning af det samme. Italesat som bedre overblik, tydeligere prioritering, mere viden om hvad kollegaen og teamet laver. I den dur.

Hvad er den overordnede status efter godt 3 måneder med tavlemøder omkring de digitale tavler i Klartboard.

Vores tavlemøder er helt klart kommet for at blive. Det har i den grad løftet vores fælles overblik og styring markant.

Hvad er det, der virker så godt – kan du komme med konkrete eksempler?

Jeg skal prøve. På tavlerne kan vi som ledelse, team og kollegaer se hvilke opgaver, vi hver især har planlagt at lave. Det er selvfølgeligt ikke revl og krat, vi kan se – vi fokuserer på opgaver af en vis tyngde. Og ud fra status og frister har vi en kort og ret fokuseret dialog om; er prioriteringen den bedst mulige, og hvad kan vi gøre for at få den enkelte opgave, den kommende milepæl eller medarbejderens ugeplan i grøn – skal vi rykke på frister, omfordele, prioritere anderledes eller er nøglen at aftale en kort sparring. Man kan sige, at vi bruger det fælles overblik til langt lettere at komme hen til de mulige handlinger.

Er der noget der har overrasket dig – noget du er særlig glad for?

Tavlerne har åbnet mine øjne for også de mere usynlige bidrag i hverdagen. Alle dem der bare passer deres sager støt og roligt. Dem der kører under radaren, når mit fokus trækkes hen til det der bøvler, og det der har politisk fokus. Alt det andet vi også laver, er nu blevet synligt.

Og så er jeg glad for, at dem der i opstarten udtrykte skepsis – helt forståeligt og fair – har fået øjnene op for mulighederne i at vise, hvad de laver. Det har vist at gennemsigtigheden går begge veje. Et er, at jeg som chef lettere kan kigge med, men for den enkelte medarbejder tror jeg også, at det opleves som positivt at man nu kan vise, hvad man laver langt lettere.

Det lyder jo som en succes i kontoret, men hvordan har din egen chef taget imod det?

Min vicedirektør er også glad og kigger med på vores tavler. Man kan sige at hun simpelthen er kommet tættere på. Fordi det er blevet så let at kigge med.

Hun er selvfølgelig glad for at styrket overblik over vores ministerbesvarelser, hvor der kan komme mange dagligt. Disse har alle skarpe frister, og nu ved vi præcist, hvem de er fordelt til, og hvor de er i flowet. Men jeg oplever faktisk at gevinsten er større i et andet perspektiv. Det virkeligt seje overblik er nu, at vi kan se mixet af ministerbesvarelser sammen med alt det andet. Altså overblikket over ministersagerne i sammenhæng med de 20 vejledninger, driftssagerne og projekterne. Det giver perspektiv oppe i huset og et langt bedre fælles billede af, hvordan vi prioriterer bedst.

Genveje
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Kend jeres styringsudfordringer
Velkommen til Teamets Plan
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Tavlemøder og dialog – vejen til effektiv drift er brolagt med gode samtaler
Hvordan får vi gode tavlemøder, når mødet er virtuelt?
Nu er det bare blevet klart - Interview med en medarbejder