Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?

Det er en essentielt for god styring, at I får bundet jeres opgaver milepæle og projekter rigtigt sammen. Det giver overblik og styrker sammenhængene.

I opgavens inddateringskort er der en fane Tilknyt til:

  • Her er det muligt at tilknytte opgave til et allerede oprettet forløb/projekt
  • Når du har valgt det relevante projekt/forløb bliver du automatisk bedt om at vælge rette milepæl i det valgte forløb (hvis forløbstypen er sat op med milepæle)

Genveje
Andre artikler
Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Gendan slettede forløb eller projekter
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Kanbantavlen
Brug af ikke-fordelte opgaver
Hvordan navigerer jeg mellem teams og tavler?
Velkommen til Planlægningsrummet
Når vi er flere deltagere på samme opgave