Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?

 

  • Når opgaver, milepæle, forløb/projekter, etc er løst, skal de markeres som fuldførte i Klartboard
  • Hvis der er flere deltagere på en opgave, er det muligt at markere delvist fuldført ud for den enkelte deltager.
  • Husk fortsat at fuldføre selve opgaven, når alle deltagere har løst deres delopgave.
  • Tavlerne har forskellige logikker ift. om og hvor længe, de fuldførte opgaver, milepæle, projekter/forløb vises.
  • Med filtrering kan I bestemme perioden I ønsker at se fuldførte opgaver/forløb.
  • Flere tavler har en genvej til at få vist/skjult fuldførte opgaver. Genvejen findes i bunden af tavlen.

Genveje
Andre artikler
Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Gendan slettede forløb eller projekter
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Brug af ikke-fordelte opgaver
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Velkommen til Planlægningsrummet
Når vi er flere deltagere på samme opgave