Hvad betyder statusfarverne?

Statusfarverne er en central del af Klartboard. Farverne er vigtige markører på, hvordan det går, hvor er der problemer, hvor skal vi sætte ind med handling.

Alle minikort er default opsat med statusfarven grøn.

Statusfarven er let at ændre ved at klikke på ikonet for statusfarve eller i inddateringskortet.

Hvad betyder farverne?

Det vigtigste er, at farverne giver de rigtige signaler. Når noget går som det skal, så sæt det i grønt. Er noget “på vej i hegnet”, så sæt det i rødt.

Nogle statusfarver skal altid sættes manuelt – nogle kan sættes automatisk.

Farverne kan sættes til automatisk at skifte ift fristoverholdelsen

  • Fx kan I definere en regel, der siger at en opgave er grøn indtil dagen før fristen; gul på dagen for fristen og rød dagen efter fristen.
  • Reglerne kan kun ændres af jeres admin/superbruger

 

Eksempel på automatisk statusregel

Når farverne skal sættes manuelt kan alle gøre det på alle opgaver, forløb, etc. Derfor anbefaler vi, at I formulerer nogle spilleregler herom. Vi har formuleret et sæt spilleregler, som I kan tage udgangspunkt i. Dem finder I i Venstremenuen/Teamets rum/spilleregler.

Vi foreslår:

  • Grøn = det kører fint
  • Gul = bump på vejen, der presser fristen, ressourceforbruget, kvaliteten eller motivation og trivsel
  • Rød = større barriere, der markant vil ændre på leverancetidspunkt, ressourceforbruget, kvaliteten og/eller motivation og trivsel

Vigtig bemærkning om farverne på medarbejderen – mig selv

På teamtavlerne kan du som medarbejder give dig selv en farve. Her er det vigtigt, at I er enige om, hvad det betyder. Prøv at efterlade et rum til subjektivitet – hvad er min egne mavefornemmelse. Hvis I ønsker det så objektivt som muligt så hold det simpelt.

Vi foreslår som spilleregel: 

Farven for min uge indikerer, hvordan jeg alt i alt ser den kommende uge. Altså som en tværsum af ugens frister, belastning, opgaveindhold og -kompleksitet.

  • Grøn = Det ser fint ud
  • Gul = Det er bøvlet 
  • Rød = Det er en uge med store udfordringer 

 

Genveje
Andre artikler
Brug af filtrering, sortering og kolonne-vælger
Hvordan skifter jeg filtrering på tavlerne?
Hvordan definerer jeg nye filtreringer og kolonnevalg?
Brug af spilleregler i teamet
Brug af automatiske statusfarver
Hvad betyder statusfarverne?