Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig

Som leder kender du det godt

Du skal spille på flere tangenter. Det ene øjeblik skal du op på ølkassen og udpege retningen på den lange bane. Det andet øjeblik skal du dybt ned i løsningen af en hasteopgave. Og ind imellem skal du også lige motivere, prioritere, rumme, instruere, coache, fixe og holde sammen på det hele.

Denne spændvidde i ledelsesjobbet kan fint beskrives som fire ledelsesroller: Visionsledelse, personaleledelse, faglig ledelse og driftsledelse.

En klar forståelse af driftsledelsesrollen er et vigtigt skridt på vejen til god styring i teams og projekter.

Hvornår bør du tage hvilken kasket på?

Du udøver god driftsledelse, når du sikrer, at:

  • Mål og ressourcer løbende balanceres
  • Prioriteringen matcher forventningerne
  • Planerne er holdbare på både kortere og længere sigte
  • Manglende fremdrift, overskredne frister, arbejdspres, mv bliver håndteret
  • I følger op og bliver bedre til at styre

Typisk ved brug af:

  • Mål
  • Overblik
  • Faste strukturer og processer

Og lad os lige dvæle lidt ved semantikken.

Styring er kerneaktiviteten i driftsledelse – at fordele, at prioritere, at planlægge, at følge op, mv.

Driftsledelse er ikke kun noget, der foregår henne i driftskontoret. Ligesom faglig ledelse ikke kun foregår i fagkontoret, og personaleledelse ikke kun foregår i personaleafdelingen.

Driftsledelse er en ledelsesdisciplin, der er relevant i alle teams på alle niveauer i alle organisationer.

Men driftsledelse – og de tre andre roller – tager sig selvfølgelig forskelligt ud afhængig af, hvor du befinder dig som leder. Teamlederens driftsfokus er anderledes end direktørens driftsfokus.

Og driftsledelsesopgaven kræver forskellige greb i direktionssekretariatet, sagsbehandlingsteamet og fx udviklingsafdelingen.

Men alle steder er der behov for styring og driftsledelse.

Driftsledelse er også relevant i projekter

Projekter skal styres, og der er behov for overblik og strukturer – selvom projektlederen i matrixorganiseringen fx ikke har personaleledelse.

Tager du driftsledelsen på dig

Et er, at du kan skelne ledelsesdisciplinerne fra hinanden.

Noget andet er, om du tager rollerne på dig. Tager du driftsledelsen – som den er beskrevet ovenfor – på dig?

Her er det vigtigt at skelne mellem formål/ansvar på de ene side og så redskaber/metoder på den anden side.

Det er i min optik ikke til diskussion, at du som leder har et driftsledelsesansvar.

Til gengæld har du et stort spillerum til at vælge dine redskaber og metoder. Jeg møder ledere, der med deres personlige tæft og nærvær – måske tilsat det allermest simple overblik – fint varetager deres driftsledelsesansvar. Og så møder jeg mange ledere der professionelt bruger veludviklede metoder og redskaber.

Det allervigtigste er, at du som leder tager driftsledelsesjobbet på dig – og med omhu vælger et set-up af redskaber og strukturer, der hjælper til en hverdag med klarhed, effektivitet og samhørighed om kerneopgaven.

Genveje
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Kend jeres styringsudfordringer
Velkommen til Teamets Plan
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Tavlemøder og dialog – vejen til effektiv drift er brolagt med gode samtaler
Hvordan får vi gode tavlemøder, når mødet er virtuelt?
Nu er det bare blevet klart - Interview med en medarbejder