Brug af spilleregler i teamet

Spillereglerne er med til at bygge bro mellem Klartboard som system og god styring og driftsledelse i den praktiske hverdag. Med klare spilleregler kan I tydeliggøre forventningerne til hinanden og udvikle det fælles sprog om styring.

 

I kan formulere og gemme teamets spilleregler i venstremenuen/teamets rum.

Det er typisk vigtigt at få formuleret spilleregler om: 

  • Hvad mener vi med rød, gul og grøn?
  • Hvem skal gøre hvad før, under og efter tavlemødet?

Pr default vil I finde et forslag til fælles spilleregler første gang I åbner teamets rum.

Når vi i Klart hver dag arbejder med teams og ledere, der skal igang med tavlemøder, har vi ofte en seance, hvor vi netop drøfter de gode spilleregler. Det er med til at skabe et fælles afsæt for at komme godt igang.

 

Genveje
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Kend jeres styringsudfordringer
Velkommen til Teamets Plan
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel
Velkommen til tavlemøder med flow, fokus og lethed
Tavlemøder og dialog – vejen til effektiv drift er brolagt med gode samtaler
Hvordan får vi gode tavlemøder, når mødet er virtuelt?
Nu er det bare blevet klart - Interview med en medarbejder