Brug af kategorier

Kategorier er mange forskellige små “tags” der kan tilføjes til opgave og projektkort.

 

  1. Formålet er, at vise styringsrelevant indhold på minikortene i tavlerne.
  2. Det er muligt at filtrere på kategorityper og eksempelvis se alle opgaver med 1. prio.
  3. I kan få oprettet ønskede kategorityper på support@klartboard.dk og jeres superbrugere kan tilføje de valgmuligheder i valglisterne, der giver værdi for jeres styring.
  4. Når superbrugerne tilføjer nye kategorimuligheder, er det vigtigt, at nye kategorier der bliver tilføjet i admin panelet, bliver tilføjet teamet, da HR eksempelvis typisk kan have nogle andre kategorivalglister, som er relevante, end Økonomifunktionen. Forskellige teams kan have forskellige valgmuligheder.

5. Vi kan også bruge kategorierne til at vise relevante opgave/projektkort i en Kategoritavle. Her vil minikort med udvalgte kategorier blive vist i kolonner. Eksempelvis opgaver med 1. 2 og 3. prioritet vil bliver listet i hver sin kolonne, hvis i eksempelvis får etableret en Kategoritavle der viser prioriteter.

6. Eksempler på kategoritavler er To do, doing, done eller visning af opgavekort fordelt på kategorier som f.eks. IT, Økonomi, HR.

7. Ræk ud efter support@klartboard.dk og lad os hjælpe jer med at opsætte relevante kategoritavler. De er meget lette at anvende. Minikort kan flyttes med drag-n-drop eller krydres med alle de øvrige funktionaliteter fra tavlerne, herunder filtreringer, som giver et godt overblik, når der er mange opgavekort på tavlerne.

Genveje
Andre artikler
Ræk hånden op - et vigtigt bidrag til gode tavlemøder
Fjern filtreringer fra teamet
Velkommen til Kanbantavlen
Brug af spilleregler i teamet
Brug af filtrering, sortering og kolonne-vælger
Hvordan skifter jeg filtrering på tavlerne?
Hvordan definerer jeg nye filtreringer og kolonnevalg?
Hvordan skifter jeg viste kolonner?
Hvad betyder statusfarverne?
Brug af kategorier