Brug af frister og fristtyper

Frister hjælper til den gode styring. Derfor opfordrer vi til, at I tilføjer frister til jeres opgaver, milepæle og projekter.

Alle tavler kan udlæse opgaver/projekter ift. frist.

Vær opmærksom på at Frist er forskellig fra Planlægningsdato. Typisk ligger Planlægningsdato saamme dag eller tidligere end Fristen, således at opgaven er løst af medarbejderen inden deadline.

Vær opmærksom på, om tavlen udlæser opgaver ift Planlægningsdato eller Frist. Det vil være forskellige opgavekort som bliver vist afhængig af valg af filtrering.

Vi har mulighed for at opsætte flere forskellige fristtyper og de kan navngives, så de matcher jeres styringsbehov og sprog i organisationen.

Opgavekort har typisk én frist: Ofte blot kaldet frist. I kan opsætte filtreringer, der viser alle opgaver sorteret på frist.

Klartboard kan vise én fristtype i opgavens minikort. Er der opsat flere fristtyper, fremgår de af inddateringskortet.

Nogle organisationer arbejder med flere fristtyper: F.eks. Intern frist og Ekstern frist

I projekter/forløb er der flere frister: Typisk både en Startdato og en Slutdato.

Ministerbesvarelser har i nogle organisationer en hel perlerække af forskellige frister, hvor kvalitetssikring bliver gennemført i en helt fast struktur. Her ledsages mange fristtyper ofte også af en skabelon, som har mulighed for at beregne de reelle frister ud fra enten start- eller slutdato.

Byggesager er et andet eksempel, som er kendetegnet ved mange forskellige frister i løbet af lange processer.

Mulighederne er mange. Ræk ud efter support@klartboard.dk og lad os hjælpe jer med, hvilke fristtyper der er relevante for den gode styring hos jer.

Genveje
Andre artikler
Når vi er flere deltagere på samme opgave
Brug af spilleregler i teamet
Brug af frister og fristtyper
Forskellen på Planlægningsdato og Frist
Brug af bestemte frister
Jeg kan ikke finde min opgave, forløb/projekt
Hvad betyder statusfarverne?