Brug af årshjul

Årshjulet er værdifuldt, når i skal have overblik på den længere horisont og/eller skal se på faser på tværs af projekter/forløb.

Årshjulet udlæser alle milepæle og faser i den valgte periode. Faser kan oprettes med ønskede farver, hvilket giver et godt visuelt overblik over aktiviteterne på tværs af forløb i den valgte periode.

Juster perioden fra kommende måned til f.eks. 3, 6 eller 12 måneder.

Perioden kan justeres i den specifikke visning af årshjulet, som er udlæst. Hvis det altid er relevant at se f.eks. 6 mdr frem, så opsæt en filtrering som fast udlæser årshjulet for den ønskede periode. Der er allerede opsat mange valgmuligheder, eller definer jeres egen periode.

Husk også i filtreringen at tilpasse de øvrige kolonner der vises i tavlen, således at årshjulet får en bredde der understøtter det gode overblik og kan hjælpe til god styring.

Afhængig af tidsperioden som bliver udlæst, er det i det viste årshjul muligt at skifte mellem visning pr dage/uger/måneder.

Genveje
Andre artikler
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Hvordan opretter jeg en milepæl og tilknytter til projekt
Velkommen til Planlægningsrummet
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt, forløb, standardproces?
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt ud fra et eksisterende projekt
Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?
Brug af årshjul