Arbejdstid, Mødetid, Ad Hoc tid, Planlagt tid, Fri tid, Beregnet tid - Klartboard kan let udregne tid

Klartboard er god til at regne. Aftal spillereglerne i jeres team for, hvordan i ønsker at anvende tidsestimater i Klartboard. Vi oplever, at mange teams kan komme meget langt med at øve sig i at lægge realistike planer. Tidsestimater kan birdrage stærkt til dette. Er tidsestimering nyt for jer, så tænk gerne tidsestimater som et budget, hvad er realistisk at nå i den kommende periode?

  1. I teamtavlen er det muligt at udregne Planlagt tid for hver medarbejder, hvis i sætter tidsestimater på opgavekort.
  2. I kan desuden tilpasse Arbejdstid (Typisk sat til enten 37 eller 40 timer pr uge)
  3. Ad Hoc tid er tænkt som tid de fleste medarbejdere anvender på mange mindre opgaver (Defult er adhoc tid sat til 5 timer pr uge)
  4. Mødetid, kan hentes fra Outlook aftaler hos de kunder der er opsat med Outlook i Klartboard, alternativt er det et tidsfelt, der også kan sættes manuelt.
  5. Fri tid er den disponible tid der er til rådighed, når Arbejdstid er fratrukket Ad Hoc tid, Mødetid og Planlagt tid.
  6. Beregnet tid er et beregningsfelt, der kan tilknyttes forløb/projekter. Her kan opgaver tilknyttet milepæle summere, hvor mange timer der er afsat til at løse de opgaver, der knytter sig til den pågældende milepæl. Det er naturligvis også muligt at summere tiden for samtlige opgaver estimeret til i et projekt.

Tip: Hvis i tilføjer ekstra opgavekort med tidsestimater og summeringen ikke følger med, så reload data i tavlen med den lille cirkelpil i nederste venstre hjørne af tavlen.

Hvis du ønsker at ændre Arbejdstid, Ad Hoc tid, Mødetid også i fremadrettede uger er det muligt. Juster tiden og træf dit valg i dialogboksen. Gælder ændringen kun i denne periode eller også i fremadrettede uger?

Mulighed for at justere Ad hoc tid, Arbejdstid, Mødetid også for fremadrettede uger
Genveje
Læs også
Brug af spilleregler i teamet
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Filtrer tavlen på deltagere
Kend jeres styringsudfordringer
Arbejdstid, Mødetid, Ad Hoc tid, Planlagt tid, Fri tid, Beregnet tid - Klartboard kan let udregne tid
Opret brugere med begrænset adgang til Klartboard
Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til Kaizen / Forbedringstavlen
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel