Arbejder I med Kaizen og Løbende forbedringer?

Kaizen eller løbende forbedringer er en klassisk Lean metode, der sikrer et kontinuerligt fokus på, hvordan teams kan forbedre deres processer.

Klartboards Kaizen tavle kan designes med de klassiske PDCA (Plan, Do, Check, Act) kolonner, eller med ønskede relevante kolonner, der hjælper jer med det gode overblik over ideer og fremdriften i forbedringsarbejdet så i sikrer, at de bedste forslag også bliver implementeret.

I Kaizentavlen har vi mulighed for at opsætte prioriteringsmatrix, således at prioriteringen er tydelig ift. ressourcer og effekt.

Kaizen tavler kan naturligvis opsættes så de understøtter forbedringsarbejdet også på tværs af det organisatoriske hierark. Det gør det let at løfte udvalgte forbedringsforslag til også at blive vist på eksempelvis naboteamets tavle eller direktionstavlen.

I Kaizentavlen er al den velkendte funktionalitet fra skabeloner til filtreringer som i kender fra de øvrige tavler i Klartboard og det gør det let at få arbejdet med de løbende forbedringer løftet til nye niveauer i teamet eller på tværs af enheder i organisatioen.

Kaizen ideer vil naturligvis også indgå i medarbejdernes plan i både eksempelvis Teamtavle og Mit overblik, når medarbejdere arbejder med de konkrete forbedringsforslag. På den måde bliver hele forbedringsarbejdet en integreret del af den generelle opgaveløsning og det bliver tydeligt, når der i teamet er behov for, at skrue op eller ned for forbedringsarbejdet, så det er godt afstemt med den øvrige opgaveløsning.

Ræk ud efter support@klartboard.dk og lad os hjælpe jer med, hvordan i får løftet jeres forbedringsarbejde med en forbedringstavle, der matcher jeres behov og styringsoverblik godt.

Genveje
Andre artikler
Det følger med i alle ledelsesjobs - men tager du driftsledelsesrollen på dig
Tre (simple) skridt til gode tavlemøder
Filtrer tavlen på deltagere
Kend jeres styringsudfordringer
Arbejdstid, Mødetid, Ad Hoc tid, Planlagt tid, Fri tid, Beregnet tid - Klartboard kan let udregne tid
Opret brugere med begrænset adgang til Klartboard
Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til Kaizen / Forbedringstavlen
Driftsmodeller og styring
LEAN og procesoptimering - 7 gode råd, der gør en forskel