Indkøb via SKI

Klartboard kan indkøbes på SKI-aftalen 02.06, Standardsoftware 

Det betyder, at I som offentlige kunder let og trygt kan indkøbe Klartboard med forsikring om at krav til udbud, kontrakter, beløbsgrænser, mv er overholdt efter alle kunstens regler.

Kort fortalt er aftalen strikket sammen på følgende måde:

  1. Som kunde skal I foretage et konkret indkøb.
  2. Først skal I definere jeres behov, og derefter udsender I opfordringsskrivelser til de relevante leverandører. Hos SKI finder I en dokument-pakke klar til brug.
  3. Vi fremsender vores tilbud, og vi bliver enige om en aftale, der passer begge parter godt.
  4. Voila – så er I klar til Klartboard med alle krav til udbud og indkøb overholdt.

Alt efter jeres behov knytter der sig forskellige ydelser til opstart og brug af Klartboard. Det hele kan heldigvis omfattes af SKI 02.06.

  1. Adgang og konfiguration
  2. Løbende support og vedligehold
  3. Træning og feedbac
  4. Rådgivning i bredere forstand – hvordan får vi mest ud af Klartboard og tavlemøder

Det er fuldt tilladeligt, at indgå i en markedsdialog inden I foretager jeres konkrete indkøb. Og det er en rigtig fornuftig tilgang. 

Vi er hele tiden i dialog med potentielle brugere, og vi oplever, at vi ret hurtigt kan spotte behov og muligheder. Så tøv ikke med at tage fat i os.

Klart kan levere konsulentydelser på SKI-aftale 17.11

Klart er som en del af konsortiet “17.11 Konsulenterne” valgt som leverandør på “SKI 17.11- Managementsupport med direkte tildeling”.

Som leverandør på SKI rammeaftalen behøver vores kunder ikke gennemføre tidskrævende udbud, men kan i stedet gennemføre deres indkøb på få dage.

Klart ApS leverer ydelser indenfor 17.11 Managementsupport rammeaftalen på følgende områder:

  • Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling Strategi- og organisationsudvikling, der dækker over virksomhedens/organisationens behov for at få afdækket og analyseret strategiske udfordringer i virksomhedens/organisationens omverden og få analyseret dens ressourcegrundlag med henblik på at få udarbejdet og implementeret en velfunderet strategi og en organisationsstruktur, der understøtter strategien.


  • Delaftale 2: Forretningsprocesser og effektivisering Forretningsprocesser og effektivisering, der dækker over virksomhedens/organisationens behov for øget effektivisering af deres kerne- og støtteprocesser i lyset af den direkte sammenhæng mellem optimering af de interne processer og de finansielle resultater. I forbindelse hermed dækker delaftalen ligeledes behovet for at afdække, vurdere og vælge samt bistå udlicitering og ’Offentlig-Privat-Samarbejde’