Privatlivspolitik

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading source=”post_title” font_container=”tag:h1|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][ultimate_heading sub_heading_color=”#464646″ alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”3″ line_color=”#3bfb42″ sub_heading_font_family=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:300″ sub_heading_style=”font-weight:300;” line_width=”200″ main_heading_margin=”margin-bottom:10px;” sub_heading_margin=”margin-bottom:20px;” spacer_margin=”margin-bottom:20px;” sub_heading_line_height=”desktop:24px;” margin_design_tab_text=””]1. Indledning

1.1

Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Klart koncernen (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller
generel brug af vores hjemmeside.

1.2

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

2. Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

2.1

Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter browsertype, søgetermer på vores hjemmeside(r), lokation ved login, IP-adresse (herefter “Cookiedata”).

2.2

Cookiedata bruges til forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen.

2.3

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

2.4

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og det vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser.

Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

 

3. Typer af personoplysninger som behandles

3.1

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet
ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved
opdatering af denne Politik.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

 

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

5.1

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores virksomhed er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

 

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1

Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.

 

7. Rettigheder for registrerede personer

7.1 Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende: Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få
indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.

7.1.1

Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

7.1.2

Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.1.3

Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på atretskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.1.4

Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes
personoplysninger.

7.1.5

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.1.6 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

8. Ændringer til denne politik

8.1

Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer
Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af
væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores
hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

 

9. Kontakt

9.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller
flere rettigheder, kan vi kontaktes på Jacob Ørum Jensen E-mail: jacob@klart.dk Mobil:
51896436.[/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”30″][/vc_column][/vc_row]