Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

Udvikling, R&D

I udviklingsenheder kan mange genkende:  

  • At der skal etableres en egentlig programstyring, så sammenhængene mellem det overordnede program og tilknyttede delprojekter træder frem
  • At der skal kunne etableres en sammenhæng mellem at følge med i programmet, som typisk er matrix-organiseret – og så kunne følge i med planer og prioritering i de underliggende – og linjeorganiserede – teams der ofte skal levere til programmet.

Vi har kunder, der driver store udviklingsprogrammer, som bruger Klartboard på følgende måde:

  • I en overordnet programtavle følger programledelsen med i status på en række spor i programmet (fx kaldet Strategiske spor).
  • For hvert spor kan man se status, frister og ansvarlige for kommende vigtigste milepæle, faseskift, mv
  • Dermed kan programledelsen hele tiden bevare det overordnede overblik
  • Hvis en overordnet status så giver anledning til det, kan man på mødet “klikke” ned i et udvalgt spor for at udfolde listen med tilknyttede delprojekter. Hvad er status for disse – skal nogen gøre noget?

  • De samme opgaver og projekter (altså samme data) bliver vist på teamtavler i de relevante teams, der skal levere ind i de store programmer.
  • Her er perspektivet blot ændret til; Hvilke leverancer har vi i vores team i denne uge / denne måned – og hvordan passer det sammen med alle de andre leverancer, vi fx har til andre programmer.

Find mere information

Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til Kanbantavlen

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk