Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

Økonomi

I økonomiteams kan mange genkende at:

  • Processerne for regnskab- og budget gentages månedligt, kvartalsvis og årligt
  • Ud over de kendte processer tilstøder der altid ad hoc opgaver
  • I bogholderiet håndteres “bunker” med fx kreditorer og debitorer
  • Som intern stabsfunktion er man ofte afhængig af, at andre gør noget i processerne

I økonomiteamsene bruger vores kunder derfor typisk Klartboard til at:

  • Oprette de standardiserede processer i skabeloner, så alle milepæle, opgaver, frister, ansvarlige let kan genbruges hver gang
  • Oprette en årshjulstavle så alle de kendte processer og opgaver kan koordineres bedst muligt
  • Skabe overblik over igangværende processer – så fremdriften fastholdes og rettidig handlinger initieres
  • Skabe overblik over “bunkerne” – hvor meget ligger der, og hvad vi nå denne dag/uge – og hvem er på?
  • Balancere belastningen i teamet – har alle en fornuftig plan for dagen/ugen?

Find mere information

Velkommen til Teamets plan med sagshylder
Velkommen til Årshjulet
Velkommen til Procestavlen og Skabelonfunktionen i Klartboard

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk