Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

HR

I HR kan mange genkende at: 

  • At ansættelsesprocesserne er ret standardiserede processer – men de er lange, og der er meget, der skal koordineres.
  • Samtidigt skal man i HR være parate til at hjælpe ledere og organisation i sager og opgaver, der ofte kommer ind fra højre og skal løses her-og-nu
  • Endvidere er HR ofte involveret i – og måske endda projekledere for – organisatoriske processer og projekter
  • Og så er der ofte løn- og personaleopgaven. Her handler det om sikker drift af gentagne opgaver.

I HR bruger vores kunder ofte:

  • En tavle der viser alle igangværende ansættelsesforløb. Typisk faseopdelt, så man kan se hvor mange forløb, der fx er i opstart, opslag, samtale eller kontrakt.
  • Samtidigt er de glade for at få ansættelsesprocessen oprettet som en skabelon, hvor faser og opgaver er givet – med en smart friststyring, så de fx kan spole tilbage og se: Hvornår skal vi nå hvad, hvis stillingen skal være besat med jobstart 1. marts.
  • I flere HR-teams er det også oplagt at supplere med en projekttavle, der viser alle igangværende interne projekter
  • Og en teamtavle der viser prioritering, opgaveplan og belastning hos hver medarbejder.
  • Ift løn- og personalopgaven kan det – afhængig af volumen – være relevant af bruge en tavle med styringsreol (se mere omtale af denne under Funktionsspecifikke tavler / Sagsbehandling

Find mere information

Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til Teamets plan med sagshylder
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Programtavlen
Velkommen til Procestavlen og Skabelonfunktionen i Klartboard

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk