Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

Drift og vedligehold

I teams med opgaver knyttet til drift og vedligeholde kan mange genkende:  

 • At det giver mening at kategorisere opgaverne ift, hvilket driftsområde de tilhører
 • Det kan fx være en afdeling der tager sig af bygningsdrift, hvor det giver mening primært at sortere opgaver og projekter pr ejendom. Det kan fx også være en produktion, hvor det giver mening primært at sortere opgaver og projekter pr produktionslinje.
 • At hvert driftsområde ofte indeholde en række tilbagevendende opgaver, der gentages fx månedligt, kvartalsvis eller årligt – og vi derfor godt kan danne en slags et årshjul med de kendte opgaver
 • Samtidigt kan der til et driftsområde knytte sig mere langstrakte forløb eller projekter.
 • Endeligt knytter der sig også ofte uforudsete og enkeltstående opgaver til et driftsområde

I drift og vedligehold bruger vores kunder ofte:

 • En tavle der viser alle enhedens ansvars- eller driftsområder. Ud for hvert driftsområde kan teamet se hvilke opgaver, der ligger foran dem kommende periode fx pr måned.
 • Opgaverne kan både være de kendte, der udgør årshjulet og løbende uforudsete opgaver, der tilføjes i takt med, at de opstår.
 • Teamsene bruger denne driftstavle til fx at drøfte:
  • Hvad er overordnet status på driftsområdet?
  • Hvilke opgaver har vi foran os?
  • Hvem laver hvad?
 • Ofte supplerer teamsene med et projektoverblik, der viser status og fremdrift i de længere forløb og projekter
 • I den forbindelse er mange glade for at oprette de tilbagevendende forløb som en skabelon, hvor faser og opgaver er givet.

Find mere information

Velkommen til Drifts- / Område- / Kategoritavlen
Velkommen til Procestavlen og Skabelonfunktionen i Klartboard

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk