Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

Direktion og afdelingsledelse

I Direktion og afdelingsledelse kan mange genkende:  

 • At der skal findes den rette balance mellem den mere driftsnære opfølgning og den mere strategiske opfølgning.
 • At det i den overordnede opfølgning er vigtigt at kunne se sammenhængene mellem det overordnede mål – ofte en blanding mellem strategimål, driftsmål, kundemål, etc – og så de underliggende indsatser – altså de indsatser i form af projekter, korrigerende handlinger og forbedringstiltag, der knytter sig det overordnede mål.
 • At der i den mere driftsnære opfølgning er behov for at bevare overblikket over de opgaver, som ledelsen deler mellem sig (som et team)

I Direktion og afdelingsledelse bruger vores kunder ofte:

 • En strategi- eller måltavle, der viser organisationens eller afdelingens mål. Ud for hvert mål kan man fx se KPI’erne og trenden i disse, samt tilhørende underliggende projekter og korrigerende handlinger
 • Fra denne overordnede tavle kan ledelsen let klikke ned i en tavle, der viser alle tilknyttede delprojekter eller helt ned i det enkelte projekt, hvis der er behov for at komme endnu tættere på
 • Pointen er at ledelsen let skal kunne bevæge sig op og ned i detaljeringsniveau efter behov – med afsæt i et overordnet strategisk sigte
 • Endvidere er det en vigtig pointe, at “data skabes nedefra”. Ved at projekterne vedligeholdes og styres nede hos den enkelte projektleder og i tavlemøder i det enkelte team skabes data om projektet. Ikke fordi Direktionen efterspørger det, men fordi projektlederen har brug for det i sin projektledelse eller teamlederen har brug for det i sin teamledelse. Så Direktionen får ikke særskilt produceret data. I stedet ser DIR blot en aggregeret udgave af projekttavlen med færre kolonner og data
 • Endeligt bruger Direktion og afdelingsledelse ofte en teamtavle, hvor alle kan følge med i:
  • Hvilke af ledelsesteamets opgaver har jeg ansvar for?
  • Hvad er fremdriften i disse?

Find mere information

Velkommen til Teamets Plan
Velkommen til Årshjulet
Velkommen til Strategi- og målstyringstavlen

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk