Se hvordan Klartboard bruges i forskellige funktioner

Bygningsstyrelsen

Opgaven

Organisationen ønskede et tjek af driftsstyringen som led i en fremtidssikring af organisationens evne til at levere den bedste service til medlemmerne.

Vores leverancer

  • Styringstjek i alle enheder
  • Nøje tilpassede løft af driftsmodellerne i udvalgte enheder – samme formål men forskellige løsninger
    • Fx Design og implementering af samlet sæt af spilleregler i medlemsservice så hverdagen kan glide bedre til gavn for både medlemmer og medarbejdere – kombineret med struktureret tilgang til løbende forbedringer af spillereglerne.
    • Fx Design og implementering af cockpit til en afdelingsledelse, så den fælles ledelse har fået nemmere ved at prioritere og koordinere – og reelt blive en fælles ledelse.
    • Fx Design og implementering af tavlekoncept i forsikringsafdeling, så driftsledelsen i langt højere grad kan sætte sig på styringen af en kompleks sagsportefølje med mange bunker, peaks og afhængigheder.
    • Fx  Forløb “Lærende driftsledelse” – Management by the floor, Gemba-ledelse, dagbog, feedback … en helhed af tiltag for at løfte afdelingsledelsen

Udbyttet

Ledelsesgrupper der i langt højere oplever sig i stand til at lede.

Find mere information

Hvordan kan I bruge Klartboard ?

Lad os tage en snak om mulighederne. Vi plejer at kunne finde gode løsninger, der passer til jeres behov og ambitioner.

Tel +45 5189 6436 eller jacob@klart.dk